Logo de Amnistia Internacional
CABECERA

Secció Espanyola | Illes Balears

Formulario para buscar dentro de la web de Amnistía España
CONTENIDO

Inici  Educació en Drets Humans

Educació en Drets Humans

Projecte "No callis, actua!"

Convocatòria del projecte per al curs 2014-15
Joves de les Illes Balears s'expressen i participen pels drets humans


Els canvis que s'estan produint a la societat actual i en el món ens desafien a promoure aprenentatges significatius per formar una ciutadania compromesa amb els drets humans.

Aquest projecte preten promoure experiències participatives basades en els interessos i inquietuds de l'alumnat i desenvolupar actituds solidàries entre ells i amb el seu context. Entre les noves tendències pedagògiques, destacam la capacitació pel treball en equip i per utilitzar de manera creativa les noves tecnologies de la informació.

En què consisteix aquesta proposta d'Amnistia Internacional Illes Balears?


Es tracta d'un projecte educatiu orientat a que els i les joves aprenguin a organitzar-se en grups per exercir plenament el seu dret a l'expressió i a la participació. Una vegada organitzats i coneguts els drets humans, seleccionaran i investigaran sobre un d'ells que considerin fonamental i que considerin que s'està vulnerant, tant per a ells mateixos com en el seu entorn. Posteriorment realitzaran propostes per assolir el seu ple exercici mitjançant activitats solidàries expressades mitjançant diversos recursos o disciplines artístiques. Finalment, exposaran aquest procés mitjançant un text i un vídeo o mitjà audiovisual per compartir les seves experiències amb altres joves.

Com funciona?


Proposam que els grups d'estudiants ja formats i els que es constitueixin a partir d'aquesta iniciativa:

  1. Aprenguin les característiques fonamentals dels grups humans i s'organitzin participant segons les seves diverses habilitats, respectant i valorant les diferències per assolir els objectius proposats per ells mateixos.
  2. Realitzin una diagnosi sobre el dret humà que més es vulnera entre els joves i en el seu entorn.
  3. Investiguin sobre les seves causes i conseqüències
  4. Cerquin i desenvolupin propostes de solució per contribuir al seu ple exercici.
  5. Realizin diverses activitats per difondre el problema i les seves propostes, recorrent a múltiples formes d'expressió i diverses disciplines artístiques: teatre, poesia, prosa, fotografia, dibuix, vídeos, etc.
  6. Enregistrin les diverses activitats del seu projecte durant tot el procés  de manera escrita i audiovisual (fotografies, vídeos, dibuixos, còmics).
  7. Comuniquin el procés i els seus resultats sintetitzant-los en un informe escrit i en un curtmetratge documental. També poden presentar les imatges en PowerPoint per a poder incloure-les al documental final.

 

Metodologia i requisits


En el treball final, procuraran destacar i demostrar els valors associats a la cooperació, la solidaritat i el respecte a les diferents característiques i aptituds de tots els i les joves participants del projecte, a més a més de l'impacte assolit mitjançant les activitats realitzades.

És recomenable que a cada centre educatiu es realitzi un projecte global, però poden decidir diferents projectes.
L'informe serà presentat en format digital (OpenOffice, Word, PDF) i la seva extensió màxima serà de 2000 paraules.

El vídeo haurà de tenir una durada d'entre 2 i 4 minuts i podrà exposar-se a les xarxes socials per tal que el públic en general el conegui i el valori. El mateix criteri s'aplica si la presentació és en PowerPoint.

Qui hi pot participar?


Es podran presentar equips d'alumnes d'educació de secundària i batxillerat de les Illes Balears, de 2n cicle d'ESO i de batxillerat, acompanyat d'un/a professor/a.

Com contribuirà Amnistia Internacional al desenvolupament dels projectes?


Ho farà a través de:

Recursos didàctics i assessorament durant el desenvolupament dels projectes quan ho estimi convenient el professorat, la tasca professional del qual destacam.
Un taller de producció audiovisual per a realitzar els curtmetratges documentals, utilitzant dispositius mòbils o càmeres d'ús familiar.

Els autors cedeixen a Amnistia Internacional el dret a reproduir i difondre l'informe escrit i els curtmetratges mitjançant la publicació virtual d'aquests a manera de material didàctic, per difondre a través de la Xarxa d'Escoles pels Drets Humans i altres institucions que ho sol·licitin.

Els vídeos o els recursos gràfics produïts pels equips d'alumnes s'editaran en un documental que ressenyarà tots els projectes realitzats i serà difós a través de les xarxes socials i les planes web de la Secció Espanyola d'Amnistia Internacional

Terminis de presentació


Considerant que els projectes tenen prou complexitat com per desenvolupar-se durant tot el cicle lectiu, el termini de presentació dels informes escrits i dels curtmetratges serà dia 2 de maig de 2015.

L'acte final de presentació es realitzarà durant el mes de juny de 2015. En aquest acte, de manera simultània, s'exposaran tots els vídeos a tots els participants de Mallorca, Eivissa i Menorca.

 

Més informació i contacte, a educacio.illesbalears@es.amnesty.org

 

Fulletó "No callis, actua!"

FulletoNoCallisActuaCurs2014-15.pdf

PDF