Logo de Amnistia Internacional
CABECERA

Secció Espanyola | Illes Balears

Formulario para buscar dentro de la web de Amnistía España
CONTENIDO

Inici  Qui som  Com ens organitzam

Com ens organitzam

Com funciona AI-Illes Balears

Portada del pla operatiu per al 2013

AI-Illes Balears va aprovar un reglament de funcionament a l'assemblea constituent celebrada el mes de febrer de 2013 a Palma, en el que s'estableix una assemblea ordinària formada per delegació. Els membres de l'assemblea són els membres del comitè de coordinació, els coordinadors dels grups locals (Mallorca, Menorca, Eivissa) i dels equips (que s'estan constituint al llarg del 2014).

El comitè de coordinació està format per:

  • Un coordinador/a

  • Un secretari/a

  • Un tresorer/a

  • Un vocal d'activisme

  • Un vocal de grups

  • Un coordinador/a de relacions institucionals

  • Un coordinador/a de mitjans de comunicació

L'assemblea es reuneix com a mínim un cop l'any, i el comitè de coordinació un cop al mes.

A l'assemblea s'aprova un pla d'acció anual, un pressupost i un calendari d'accions, que són les que es desenvolupen durant l'exercici, finalitzat el qual es redacta una memòria d'impacte i una memòria econòmica. Tots aquests instruments són aprovats a l'assemblea.

AI-Illes Balears, a més, ha de retre comptes davant la Secció Espanyola, a través de la presentació dels corresponents informes.